Sikrere indtransport af gips

At bære gips med hænderne udgør både et tidsspilde og en unødvendig risiko for skader blandt personalet. Med et indløft behøver du ikke længere håndtere gipset med hænderne, og du slipper også for at installere tilførselsramper. Du kan opnå mange besparelser i din virksomhed ved hjælp af et indløft.

Et indløft giver øget tempo i processen med indtransport af gipsen, hvilket giver dig store tidsbesparelser i form af personaletimer, som kan bruges til andre opgaver på byggepladsen. Arbejdsgangen bliver også lettere, da du ikke længere behøver at transportere gipsen ind til byggeri før lige præcis på det tidspunkt, hvor det skan anvendes.

Anvendelsesområde
Indløftet anvendes ved indlastning med kran gennem åbninger i facaden. Den er udformet til hurtigt og let at overdrage gipsen til Lyft-8 eller El-8 ved indlastningen. Dens stabile rørkonstruktion er designet til, at du også skal kunne manøvrere indløftet sikkert ved hjælpe af en kran. Det betyder, at du ikke behøver at blokere lifterne med gipstransporter, men i stedet for den plads til overs til alt andet, der skal transporteres med lift.

Teknisk specifikation
Artikel no: 20000
Maksimal belastning: 1600 kg
Bredde: 1000/1300 mm
Længde: 4250 mm
Vægt 325 kg
SRA-kode: 752742
Højde uden belastning understøtter: 630 mm
Kontakt sælger